วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ภาพป่าชายเลนไทยสภาพป่าชายเลนของไทย

ป่าชายเลนเปรียบเสมือนสถานอนุบาลและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ทางธรรมชาติ ในวัยเยาว์ ยิ่งมีป่าชายเลนอุดมสมบูรณืมากเท่าใด ก็จะทำให้ชาวบ้านมีแหล่งอาหารอย่างไม่ขาดแคลน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น