วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

วิทยุโบราณ


โทรทัศน์ขาวดำและวิทยุ

เครื่องพิมพ์ดีด

 ดูเผินๆคิดว่าเป็นกระเป๋าสะพายคุณสุภาพสตรี แต่แท้ที่จริงมันคือวิทยุ ไม่ใช่กับดักหนูนะครับ นี่ก็วิทยุเหมือนกันเพียงแต่เป็นต้นแบบหน่อยเท่านั้นเอง


Thank you very much >>   1 ] 2 ] 3 ]