วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประติมากรรมรูปปั้น ประติมากรรม
งานปั้น เรือนร่างสตรี


ประติมากรรมไม้แกะสลัก
การแกะสลัก


  • การแกะสลัก หมายถึง การแกะส่วนที่ไม่ต้องการออกจากเนื้องาน เหลือไว้แต่ส่วนที่เราต้องการเท่านั้น
ขำกลิ้ง
สีหน้าแสดงอารมณ์งานแกะสลักไม้ประเภทหน้ากาก