วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รวมภาพต้นตาลโตนด
ตาลต้นเดี่ยว มานพ แก้วมณี ขับร้องขอขอบคุณปัญญาชนคนเขียนบล็อกทุกท่านที่เอื้อเฟื้อภาพสวยๆให้นำมารวมกันไว้ที่นี่

1 ] 2 ] 3 ] 4 ] 5 ] 6 ] 7 ] 8 ] 9 ]

ต้นมะเดื่อต้นมะเดื่อ
ผลมะเดื่อ เรื่อแดง แสงสดใส
แต่เนื้อใน เต็มไส้   มีแต่หนอน
มันยั้วเยี๊ย  ตอมไต่ ไซร้แทรกซอน
เปรียบเหมือนคน ปลิ้นปล้อน  หลอนหัวใจ

ที่หน้าฉาก สร้างภาพ เสียงามเด่น
แต่เนื้อใน  เน่าเหม็น เกินทนไหว
เหมือนมะเดื่อ สวยนอก แต่เน่าใน
ยากทำใจ  หากใคร  ได้พบเจออกหักซ้ำบ้อยบ่อย เสรี รุ่งสว่าง ตั้งใจจะลงเพลง ขี้เหร่นิสัยดี แต่หาไม่ได้ เลยแก้ขัดไปก่อนครับ เดี๋ยวจะนำมาลงให้ได้


มะเดื่อฝรั่ง

ขอบคุณเพื่อนเราปัญญาชนคนเขียนบล็อก ที่เอื้อเฟื้อภาพทุกท่าน

1 ] 2 ] 3 ]ผลไม้พื้นบ้านไทย


คนอิสานเขาเรียกหมากเขียบรด ส่วนภาษากลางเรียกทุเรียนเทศ


เขาเรียกว่าน้อยโหน่ง

ทุเรียนเทศหรือ หมากเขียบรด มีรสชาติเปรี๊ยวอมหวาน ที่สำคัญเมล็ดเหมือนกับน้อยหน่าไม่มีผิด บางที่ก็เรียกว่าน้อยโหน่ง เหมือนกันนะ บังเอิญผมไม่ใช่นักพฤกษศาสตร์ แต่เคยกินมาแล้วตั้งแต่เด็ก

ภาพต้นพลับ
น่ากินขอบคุณภาพสวยๆจากเพื่อนปัญญาชนคนเขียนบล็อกที่เอื้อเฟื้อภาพ