วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

หลวงพระบาง1


 ฝรั่งเข้าที่ใด บรรลัยจะตามมาหลวงพระบาง สปป.ลาว ทั้งหมดทุกภาพเบิ่งเมืองลาวตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง

ล่องแก่งที่เมืองลาว


ทัศนียภาพที่สาวงามและไม่มีการปรุงแต่งลักษณะบ้านเรือนตามชนบทของลาว


ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา


ของกินพื้นเมืองที่หายังหาได้


ธรรมชาติที่ยังไม่บอบช้ำจากความเจริญ


การตีข้าวเพื่อให้ข้าเปลือกหลุดออกจากรวง เป็นฤดูเก็บเกี่ยว


แผ่นดินแห่งความสงบร่มเย็น ผู้คนใจงาม มีน้ำใจ


สามพันโบก อีกหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของ สปป.ลาว


ตลาดกลางคืน


ทุ่งไหหิน แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ สปป.ลาวสภาพทัศนียภาพทั่วไปของ สปป.ลาวที่ยังชวนให้หลงไหล


วัด


สามพันโบกแหล่งท่องเที่ยว สปป.ลาว (โบก หมายถึง หลุมหรือ แอ่งเล็กๆ )


ถึง สปป.ลาวไม่มีพื้นที่ส่วนใดติดกับทะเล แต่ก็ใช่ว่า แผ่นดิน สปป.ลาวจะขาดซึ่งสายน้ำขนาดใหญ่และสวยงาม


สภาพหมู่บ้านตามชนบทที่แสนงดงาม บรรยากาศและผู้คนที่จิตใจเมตตาและเป็นมิตร


มีเงินเท่าไหร่ก็หาซื้อบรรยากาศอย่างนี้ไม่ได้ เป็นความงามที่ซ่อนอยู่กลางหุบเขา


สภาพถนนหนทางและบรรยากาศชนบทที่ยังสมบูรณ์ไร้การแต่งแต้ม


ชนบทของ สปป.ลาว


ทุ่งไหหินบักหำน้อย กับหมูป่า ภาพที่หาดูได้ไม่ยากที่ สปป.ลาว


ภาพความงามทางวัฒนธรรมที่เห็นจนชินตา ที่ สปป.ลาว


อีนางน้อยกำลังขี่ควายด่อน (ควายเผือก )ออกไปเลี้ยง สปป.ลาว


ตลาดชาวบ้าน ที่ขายสินค้าอาหารพื้นถิ่น


สวรรค์บนดิน ถิ่น สปป.ลาวควันจากการปรุงอาหาร และหมอกที่หนาจัดในหน้าหนาว สปป.ลาว