วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ต้นไม้ใบหญ้า
เสียงขลุ่ยเรียกนาง สายัณห์ สัญญา ขับร้อง

ภาพต้นข่อยเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้า หรือดอกกระดาษ


ขอขอบคุณ เพลงประกอบ เฟื่องฟ้าหน้าบ้าน โดย พรศักดิ์ ส่องแสง และเจ้าของลิขสิทธิ์

ภาพวิวทิวทัศน์