วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สวัสดีปีใหม่2556


ให้สุขศรี  สุขสันต์  วันปีใหม่
ให้มีชัย  มีสุข  ทุกถ้วนหน้า
ให้มีโชค  ตลอดไป ทุกเพลา
ให้มีคน  นับหน้า  สถาพร
วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555