วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

กระท่อมปลายนา
อยู่กระท่อมที่สะอาด ดีกว่าอยู่ปราสาทที่สกปรกโสม